Referencie

Koncerty

Plesy

Akcie

Nahrávanie

  • Zvukové záznamy a ich spracovanie
  • Záznamy z koncertov Ochestra mladých, pri ZUŠ Sklenárova – v budove Slovenskej filharmónie, Mojzesovej sieni, Kostole na Tomášikovej a dalšie (sláčikový orchester cca 35-40 členný)
  • Záznamy z koncertov hudobných skupín,
  • Nahrávanie CD: Blumentálsky zbor, Zlé časy, Teplická, Rolničky a ďalšie